Tillstånd för gatupratare, blommor och/eller uteservering

Om du önskar anlägga uteservering, ställa ut gatupratare, blommor, varor eller liknande från din butik/lokal behöver du ansöka om polistillstånd för begagnande av allmän plats. Det gör du på Polisens webbsida. 

Gator och trottoarer är allmän plats vilket innebär att det är ordningslagen och kommunens lokala ordningsföreskrifter som bestämmer hur platser får användas. Gatupratare och dylikt ska vara tillgänglighetsanpassade, en sarg ska finnas nedtill så att ingen fastnar med sin blindkäpp och ramlar och slår sig.

Tänk även på att uteserveringar är bygglovspliktiga. Mer information om bygglov finns på kommunens webbplats. 

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Gatuenheten (för frågor om gator, gatupratare med mera) och/eller Miljö- och byggenheten (för bygglovsfrågor). Telefonnummer till växeln är 0225-55 000 eller mejl sbn@sater.se