Undersökning av spill- och dagvattenanslutningar vecka 4 och 5

Under vecka 4 och 5 kommer det att göras undersökningar där fastigheters spill- och dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Arbetet görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet. Ökad effektivitet innebär att nätet kan ta hand om stora regnmängder.

Undersökningarna/inventeringarna kommer att genomföras i Bispbergshyttan och kring bensinstationen Ingo i Säter.

De fastighetsägare som berörs har fått eller får inom kort särskild information som handlar om hur undersökningarna går till, och hur fastighetsägarna behöver förbereda sig genom att fylla på vatten i vattenlås.

En del av inventeringen handlar om att föra in rök i ledningsnätet utanför husen.

Röken är helt ofarlig.
I enstaka fall kommer rökuppträngning att dokumenteras/fotograferas.

Undersökningen är kostnadsfri för fastighetsägaren.