Anmäl alltid om du blir matförgiftad

Misstänker du att du har blivit matförgiftad av mat eller dricksvatten? Då är det viktigt att du anmäler det. På så sätt kan du förhindra att andra också blir sjuka. Det gäller till exempel mat du köpt i affären, dricksvattnet i kranen, mat som ätits på restaurang eller vid någon tillställning.

Anmälan gör du till miljö- och byggenhetens livsmedelsenhet via telefon 0225-55 000 (vx) eller via miljo@sater.se. Det är dom som ansvarar för kontrollen av mat och dricksvatten i kommunen. En anmälan utreds och kan göra det möjligt att ta reda på smittkällan och att stoppa spridningen av smittan.

Som konsument kan man även anmäla andra typer av brister som noteras i verksamheter som säljer eller serverar mat. Det skulle kunna vara bristande hantering vid allergi och överkänslighet, felaktig märkning, misstänkt fusk eller liknande. Beroende på uppgifterna så gör miljö- och byggenheten antingen en händelsestyrd kontroll eller lägger till det i den planerade kontrollen.

Läs mer om matförgiftning här på livsmedelsverkets hemsida.

Även vi på Säters kommun har en kortare information om detta, läs mer här.