Matförgiftning

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

En matförgiftning kan orsakas av mikroorganismer och deras toxiner (gifter). För att undvika matförgiftning krävs att den som lagar maten har goda kunskaper i livsmedelshygien. Det är viktigt att känna till vad som är känsliga livsmedel och hur de ska hanteras.

Har du varit magsjuk ska du vänta 48 timmar med att arbeta med livsmedel, räknat från när du hade sista symtomet. Vanliga symtom på magsjuka brukar vara diarréer, kräkningar, magsmärtor och ibland feber. Tiden innan magsjukan bryter ut varierar från timmar till veckor beroende på orsak.

Misstänkta matförgiftningar ska snabbt anmälas till miljö- och byggenheten. Det är bra om det kvarvarande matrester sparas, gärna fryst, för att kunna ta prover. Prov bör också tas på den eller de drabbade.