Avlopp och dricksvatten, kommunalt

Kontaktinformation

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.


Tack för ditt meddelande.

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.

Här hittar du VA-taxan för 2024.

Vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och källan till allt liv. Vårt vatten ingår i ett kretslopp. Vi hämtar vårt råvatten från naturen och lämnar tillbaka det till naturliga vattendrag (recipienter) efter att vi använt det igen. Dricksvattnet som vi levererar i Säter kommun är friskt vatten av hög kvalitet. Det renade avloppsvattnet vi släpper ut håller de reningskrav som ställs.

I Sverige och i Säters kommun gör vi av med i snitt 140 liter per person och dygn. Av det så använder vi ungefär 10 liter för mat och dryck.

Säters kommun levererar dricksvatten och tar omhand och renar avloppsvatten från fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet för VA (Vatten och Avlopp). Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA ansvarar själva för sitt dricksvatten och för att rena sitt avloppsvatten.

Allmänna bestämmelser för vatten och avloppsanläggning (ABVA) hittar du under Regler och föreskrifter.