Va-taxa

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Antagen av

kommunfullmäktige den 30 november 2023. Den senaste revideringen gäller från och med 1 januari 2024.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Samhällsbyggnadsnämnden. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Vatten och Återvinningsenheten i Säters kommun.