Va-taxa

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Antagen av

Kommunfullmäktige den 15 december 2011.

Avgifterna i taxan är reviderade av kommunfullmäktige den 14 juni 2012, 30 november 2015, 12 december 2018, 3 december 2020 och 1 december 2022.

Den senaste revideringen gäller från och med 1 januari 2023.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är kommunstyrelsen. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till VA- och renhållningsenheten i Säters kommun.