Miljö- och byggnämden

Kontaktinformation

Säters kommun
Telefon: 0225-55 000

Besöksadress Rådhuset
Åsgränd 2


Tack för ditt meddelande.

Ansvar

Miljö- och byggnämnden är kommunens organ för sådana uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelstillsyn samt byggnadsverksamheten som ankommer på kommunen.  Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande enligt vad som i särskild lagstiftning anges för:

  • byggnadsnämnd eller motsvarande
  • miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande

Nämnden beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning avseende:
Enskild
Juridisk person
Kommunal verksamhet

Sammansättning

Miljö- och byggnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare och består av representanter från:
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Miljöpartiet