Taxa vid utlämnande och kopiering av handlingar vid Säters kommun

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Beslutad av

Kommunfullmäktige 2020-12-03, § 214.