Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Arkiv och forskning

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Kommunstyrelsen är Säter kommuns arkivmyndighet och vid den finns Säters kommunarkiv. Kommunarkivet arbetar, utifrån arkivlagen och kommunens arkivreglemente, med dokumentstyrning, tillsyn och rådgivning i gallrings- och bevarandefrågor.

Kommunarkivet förvarar också de handlingar från kommunens verksamheter som ska bevaras för all framtid. Handlingarna har överlämnats för att allmänheten ska kunna granska hur kommunen styrs, för att säkerställa förvaltningens behov i sin handläggning och för att bevara bevis som är av juridisk betydelse. Arkiven är en del av vårt kulturarv och är en viktig källa för forskning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close