Kommunfullmäktige

Kontaktinformation

Säters kommun
Telefon: 0225-55 000

Besöksadress Rådhuset
Åsgränd 2


Tack för ditt meddelande.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i ärenden som är av principiell karaktär och av stor betydelse för kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget och den kommunala skattesatsen.

Fullmäktiges 35 ledamöter väljs av medborgarna i kommunvalet som sker samtidigt med riksdagsval och val till Regionen vart 4:e år. Platserna i kommunfullmäktige, mandaten, fördelas proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti får i kommunvalet.

Ledamöterna i Säters kommunfullmäktige representerar de åtta partier som kommuninvånarna röstade fram i valet 2022.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna samarbetar och bildar den styrande majoriteten.

De partier som är representerade i Säters kommunfullmäktige under nuvarande mandatperiod är:

Socialdemokraterna
Moderata samlingspartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet De Gröna
Sverigedemokraterna

Kommunfullmäktige utser i sin tur ledamöter och ersättare i kommunens nämnder, styrelser och bolagsstyrelser men även revisorer.

Kommunfullmäktige sammanträder cirka 7 gånger per år. Datum hittar du i kommunens möteskalender. Datum, tid och ärenden annonseras även i lokaltidningarna en vecka innan sammanträdet. Sammanträdena är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarläktaren.

Sammanträdena direktsänds på webben med möjlighet att även titta efteråt. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som avgörs av kommunfullmäktige. Besluten verkställs sedan av de anställda i kommunens förvaltning.