Medborgarförslag

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Du som bor i Säter kan lämna egna förslag — så kallade medborgarförslag. Genom medborgarförslagen har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är viktiga för dig.

De här principerna gäller när du ska lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Säter

  1. Den som lämnar ett förslag måste vara folkbokförd i Säters kommun. 
  2. Förslaget ska vara undertecknat av en eller flera kommuninvånare .
  3. Förslagsställaren ska ha skrivit under med namn, adress och telefonnummer.
  4. Förslagen kan bara gälla frågor som kommunen ansvarar för.
  5. .Förslagen får inte handla om personer.
  6. Förslagen får inte vara odemokratiska eller rasistiska.
  7. Varje förslag får bara gälla en fråga.
  8. Förslaget ska innehålla ett tydligt och konkret förslag som svarar på frågan “Vad vill du att kommunen ska göra?”

Skicka in ditt förslag

Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsesektorn i Rådhuset eller skickas till:
Säters kommun
Åsgränd 2, Rådhuset
783 27 Säter

Du som har skickat i n ett medborgarförslag får komma till kommunfullmäktiges sammanträde och informera om förslaget.

Märk förslaget med “Medborgarförslag”. När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling.