Valnämnden

Kontaktinformation

Säters kommun
Telefon: 0225-55 000

Besöksadress Rådhuset
Åsgränd 2


Tack för ditt meddelande.

Ansvar

Valnämnden ansvarar för de allmänna valens genomförande – ordinarie val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet. Det är ordinarie val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år.

Valnämnden är den lokala valmyndigheten i kommunen.

Kommunen är en valkrets. En valkrets är ett geografiskt avgränsat område för vilket det ska väljas ledamöter till den beslutande församling som valet gäller. För val till Europaparlamentet utgör landet en valkrets.

Valnämnden ansvarar också för de extra val till riksdagen som beslutas av regeringen, som också beslutar vilken dag som ska vara valdag.

Sammansättning

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare och består av representanter från:
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna