Avgifter och hyror Skönvikshallen och sportanläggningar

Kontaktinformation

Skönvikshallen

Owe Hedin


Tack för ditt meddelande.

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige 2022-04-28, § 55.

Entreavgifter Skönvikshallen

Skönvikshallens bad

Vuxna

1 gång 60 kronor
10-kort 540 kronor
Halvårskort 1350 kronor
Årskort 1000 kronor
Bastu 50 kronor

Personer 65-

1 gång 55 kronor
10-kort 500 kronor
Halvårskort 1100 kronor
Årskort 1600 kronor

Barn och ungdom och student

Under 6 år GRATIS
6-19 år 25 kronor
10-kort 200 kronor
Halvårskort 650 kronor
Årskort 1000 kronor

Babysim

140 kronor per tillfälle (ett barn och max två vuxna).

Skönvikshallens gym

Vuxna

1 gång 90 kronor
Månadskort 400 kronor
Halvårskort 2000 kronor
Årskort 3200 kronor

Ungdom – 17-19 år, student och personer 65-

1 gång 65 kronor
Månadskort 350 kronor
Halvårskort 1600 kronor
Årskort 2200 kronor

Bad ingår i gymavgiften

Timhyror för sportanläggningar, gymnastiklokaler och bassänger

Skönvikshallen – sporthallen

Hela hallen: föreningar 150 kronor. Övriga, privata, företag m.m. 300 kronor.
Halva hallen: föreningar 100 kronor. Övriga, privata, företag m.m. 200 kronor.
Badmintonbana: föreningar 75 kronor. Övriga, privata, företag m.m. 150 kronor.

Skönvikshallen – simhallen

Lilla och stora bassängen: föreningar 550 kronor. Övriga, privata, företag m.m. 950 kronor.
Lilla bassängen: föreningar 250 kronor. Övriga, privata, företag m.m. 350 kronor.
Stora bassängen: föreningar 400 kronor. Övriga, privata, företag m.m. 700 kronor.
Halva stora bassängen: föreningar 250 kronor. Övriga, privata, företag m.m. 500 kronor.
En simbana: föreningar 80 kronor. Övriga, privata, företag m.m. 100 kronor.

Vid hyra av halva stora bassängen gäller max 15 personer.
Vid hyra av simbana gäller en person per bana.

Varmvattenbassängen

Hela bassängen 600 kronor
1 gång 70 kronor
10-kort 600 kronor
Grupptränare med ledare 1 gång 90 kronor
Grupptränare med ledare 10-kort 800 kronor

Skäve Arena – sporthallen

Hela hallen: föreningar 150 kronor. Övriga, privata, företag m.m. 300 kronor.
Halva hallen: föreningar 100 kronor. Övriga, privata, företag m.m. 200 kronor.
Badmintonbana: föreningar 75 kronor. Övriga, privata, företag m.m. 150 kronor.

Konferenslokal: föreningar 80 kronor. Övriga, privata, företag m.m. 160 kronor.

Motionscentralen

Konferenslokal: föreningar 80 kronor. Övriga, privata, företag m.m. 160 kronor.

Övriga sporthallar

Enbackahallen: föreningar 120 kronor. Övriga, privata, företag m.m. 240 kronor.
Klockarskolans gymnastiksal: föreningar 100 kronor. Övriga, privata, företag m.m. 200 kronor.
Kungsgårdsskolans gymnastiksal: föreningar 80 kronor. Övriga, privata, företag m.m. 160 kronor.

Ishallen

Föreningar 300 kronor
Övriga, privata, företag m.m. 800 kronor

Fotbollsplaner

Naturgräs

Föreningar 150 kronor
Övriga, privata, företag m.m. 300 kronor

Friidrottsbana

Föreningar 150 kronor
Övriga, privata, företag m.m 300 kronor