Kommunalråd

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

I Säters kommun är kommunalrådet heltidspolitiker.

Mats Nilsson (S)  är kommunstyrelsens ordförande.

Mats har det övergripande ansvaret för kommunens angelägenheter såsom ekonomi, näringslivsutveckling och planeringsfrågor samt svarar för samverkan med andra kommuner, regionala organ och statliga organ.

Mats har sin arbetsplats på Rådhuset i Säter. Det bästa sättet att få kontakt med honom är via e-post eller telefon.