Årsredovisning och delårsrapporter

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Årsredovisningar

Kommunens årsredovisning beskriver vad varje verksamhet gjort under det senaste kalenderåret och hur kommunfullmäktiges mål uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen.

Delårsrapporter

Kommunen upprättar varje år en delårsrapport för januari till augusti. Här ser man en avstämning av den ekonomiska utvecklingen samt resultatprognos för hela verksamhetsåret.