Val 2022

Kontaktinformation

Valnämndens kansli

Tel: 0225-55111, 0225-55114

 


Tack för ditt meddelande.

Söndag den 11 september 2022 var det valdag för valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Säters kommuns valnämnd ansvarade för genomförandet av valet.

Det svenska valsystemet

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta. Både röstmottagningen och rösträkningen sker för hand och alla som vill kan komma och se hur röstmottagningen och rösträkningen går till. Detta gör att valsystemet är robust och att det är svårt att manipulera och påverka valresultatet.

Rösträkning

Den första rösträkningen sker direkt efter att vallokalerna stängt för röstning den 11 september. Rösträkningen var offentlig vilket innebar att du kunde titta på när rösterna räknas.

Valnämndens preliminära rösträkning

Onsdagen den 14 september kl .09.00, genomförs valnämndens preliminära rösträkning i Rådhuset, Åsgränd 2, Säter i Fullmäktigesalen. Alla är välkomna att närvara vid rösträkningen. På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur rösträkningen går till.

Valresultat

val.se presenteras resultatet av den preliminär rösträkningen, och senare även det slutgiltiga resultatet. På denna sida på val.se presenteras specifikt valresultatet i valet till kommunfullmäktige i Säter.