Val 2022

Kontaktinformation

Valnämndens kansli

Tel: 0225-55111, 0225-55114

 


Tack för ditt meddelande.

Söndag den 11 september 2022 var det valdag för valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Säters kommuns valnämnd ansvarade för genomförandet av valet.

Det svenska valsystemet

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta. Både röstmottagningen och rösträkningen sker för hand och alla som vill kan komma och se hur röstmottagningen och rösträkningen går till. Detta gör att valsystemet är robust och att det är svårt att manipulera och påverka valresultatet.

Valresultat

val.se presenteras resultatet. På denna sida på val.se presenteras specifikt valresultatet i valet till kommunfullmäktige i Säter.

Tillsättning av nämnder med mera

Kommunfullmäktige har beslutat om val till nämnder med mera.

Här presenteras presidierna

Kommunstyrelsen

Mats Nilsson (S), ordförande

Hans Johansson (C), vice ordförande

Caroline Willfox (M), 2.e vice ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden

Karin Frejd (C), ordförande

Andreas Bertilsson (S), vice ordförande

August Louthanden (M), 2.e vice ordförande

Miljö- och byggnämnd

Östen Stenberg (C), ordförande

Christer Eriksson (M), vice ordförande

Kulturnämnd

Lennart Götesson (S), ordförande

Kristina Hulth (C), vice ordförande

Peter Engman (M), 2.e vice ordförande

Valnämnd

Lars Hjort (S), ordförande

Maj-Lis Norman (C), vice ordförande

Barn- och utbildningsnämnd

Helena Andersson (S), ordförande

Marie Javanainen (C), vice ordförande

Emelie Ekberg (M), 2:e vice ordförande

Socialnämnd

Sune Hemmingsson (C), ordförande för perioden 2023-2024

Hans-Göran Steneryd (S) vice ordförande för perioden 2023-2024

Roger Siljeholm (M), 2:e vice ordförande

Hans-Göran Steneryd (S), ordförande för perioden 2025-2026

Daniel Hedenbro (C), vice ordförande 2025-2026

Styrelse för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighet AB

Per-Inge Nyberg (S), ordförande från bolagsstämman 2023 tom bolagsstämman 2027

Sven-Erik Berglund (C), vice ordförande från bolagsstämman 2023 tom bolagsstämman 2027

Göran Söderqvist (M), 2:e vice ordförande från bolagsstämman 2023 tom bolagsstämman 2027