Socialnämnden

Kontaktinformation

Säters kommun
Telefon: 0225-55 000

Besöksadress Rådhuset
Åsgränd 2


Tack för ditt meddelande.

Ansvar

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst d.v.s. inom individ- och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg, och vad som i lag sägs om socialnämnd, utom förskole- och fritidshemsverksamhet.

Socialnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården. Socialnämnden ansvarar även för hemsjukvården inom särskilt boende och inom ordinärt boende när man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen.

Sammansättning

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare och består av representanter från:
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Liberalerna
Kristdemokraterna

Det är Kommunfullmäktige i Säters kommun som utser ledamöter och ersättare i kommunens nämnder.