Socialnämnden

Kontaktinformation

Säters kommun
Telefon: 0225-55 000

Besöksadress Rådhuset
Åsgränd 2


Tack för ditt meddelande.

Ansvar

Socialnämnden ansvarar kommunens uppgifter inom socialtjänst d.v.s. inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och verksamheten för funktionsnedsättning.

Socialnämnden ansvarar vidare för den kommunala hälso- och sjukvården och för hemsjukvården inom särskilt boende.
Socialnämnden ansvarar även för hemsjukvården inom ordinärt boende när man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen.

Sammansättning

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare och består av representanter från:
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Liberalerna
Kristdemokraterna

Det är Kommunfullmäktige i Säters kommun som utser ledamöter och ersättare i kommunens nämnder.