Borgerlig begravning

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Borgerlig begravning innebär en minnesstund utan jordfästning och utanför kyrkan eller annat samfund. Det finns inga fastställda regler eller fastställd ordning för den borgerliga begravningen. Den kan utformas just så personligt som man själv vill. Ingenting hindrar dig att ensam eller tillsammans med andra hålla i den borgerliga begravningen själva. Borgerliga begravningar kan också ha religiösa inslag om du vill.

Borgerliga begravningsförrättare finns i en del kommuner. Säters kommun har inte utsett någon borgerlig begravningsförrättare.

Dina rättigheter

En borgerlig begravning finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skatten. Det innebär att du har rätt till gravsättning, grav på allmän kyrkogård eller särskild gravplats, kremering, transporter och lokal för förvaring och begravningsceremoni.

Begravningslokal

I Säters kommun finns fyra lokaler som kan användas för borgerlig begravning kostnadsfritt . Det är gravkapellen i Säter, i Gustafs och i Stora Skedvi samt i Enbackagårdens samlingslokal i Gustafs. Det går bra att använda andra lokaler eller att vara utomhus.

Ansvar för begravningsverksamheten

Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter har ansvaret för begravningsverksamheten i länet. Ansvaret gäller även de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Enligt bestämmelser i Begravningslagen ska därför särskilda begravningsombud utses för att bevaka hur församlingarna tar tillvara intressen för de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Bevakningen gäller till exempel frågor om begravningsavgift och förändringar av begravningsplatser.

Lars Zetterqvist är begravningsombud i Säter. Han nås via e-post lars.zetterqvist@hotmail.com