Kommunstyrelsen

Kontaktinformation

Säters kommun
Telefon: 0225-55 000

Besöksadress Rådhuset
Åsgränd 2


Tack för ditt meddelande.

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen svarar för den övergripande ledningen och samordningen av kommunens verksamhet genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom övriga nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar också för kommunens ekonomi och upprättar förslag till budget.

Kommunstyrelsens ansvarsområde är ekonomi, näringsliv, kommunikation, konsumentfrågor, personalfrågor, IT-frågor och fritidsfrågor.

Alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige.

Sammansättning

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare och består av representanter från:

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet

Kommunstyrelsen har utsett ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare, ett personalutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare samt ett fritidsutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare. I utskotten bereds ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott är även Krisledningsnämnd.