Tjänstepersonsorganisation

Kontaktinformation

Säters kommun
Telefon: 0225-55 000

Besöksadress Rådhuset
Åsgränd 2


Tack för ditt meddelande.

Säters högst beslutande tjänsteperson är Kommundirektören. Marita Skog är kommundirektör i Säter.

Säters kommun är organiserad i olika sektorer:

  • Kommunstyrelsesektorn
  • Sociala sektorn
  • Barn- och utbildningssektorn
  • Samhällsbyggnadssektorn

Varje sektor leds av en chef.

Sektorerna är indelade i olika verksamhetsområden och enheter, med olika ansvarsområden. Varje verksamhetsområde/enhet har en chef.

Inom vissa områden samarbetar Säters kommun med andra kommuner. Till exempel har Säters kommun ingen egen upphandlingsenhet, utan den delar vi med flera andra kommuner, och enheten finns fysiskt i Ludvika. När det gäller räddningstjänst har vi även där en gemensam räddningstjänst som vi delar med flera andra kommuner i vår närhet.