Budget och skatt

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Budget och skatt

Varje år bestämmer kommunfullmäktige hur kommunens pengar ska fördelas. Fördelningen görs i en budget. Kommunens budget är ett viktigt styrinstrument där anges de ramar och riktlinjer som skall gälla för kommunens verksamheter.

Att driva Säters kommun kostar 780 miljoner kronor om året. Pengarna går till barnomsorg, skolor, vård av äldre, underhåll av byggnader och vägar samt annat som hör till ett väl fungerande samhälle.

Största delen av pengarna kommer från den skatt som Säterborna betalar. För varje intjänad hundralapp betalar man 22.32 kronor i skatt. Till det kommer landstingsskatt, begravningsavgift och ev. kyrkoavgift.

Vad får du som Säterbo för dina skattepengar ?

Av kommunens budget går ca 40 % till pedagogisk verksamhet, 37 % till vård och omsorg,
5 % till fritid och kultur, 10% till infrastruktur och skydd samt 8% till övrigt.