Råd och styrgrupper

Kontaktinformation

Säters kommun
Telefon: 0225-55 000

Besöksadress Rådhuset
Åsgränd 2


Tack för ditt meddelande.

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ, som till exempel kommunala pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet, brottsförebyggande rådet och företagarrådet.