Avgifter för slamtjänster

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Beslutad av

Taxan är beslutad av kommunfullmäktige 2017-04-06 § 56.

Priserna gäller från 15 juni 2023.

Priserna indexregleras årligen från och med 1 januari 2018 enligt Avfall Sveriges index A 12:3 Slamtömning.

Avgiften innefattar hämtningskostnad samt behandlingskostnad för slam från enskilda brunnar och tankar. Priserna är inklusive moms.