Alla nämnder har en förvaltning

Till varje nämnd hör en förvaltning som består av anställda, så kallade tjänstemän. Säters kommunchef heter Pär Jerfström. Han är chef över de högsta cheferna i kommunen: förvaltningscheferna.