Möten och handlingar

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kommunens politiska organ sammanträder regelbundet. Sammanträdestiderna för året och kallelser till mötena publiceras på webbplatsen. I kallelsen kan du se vilka ärenden som ska tas upp och i protokollen kan du läsa vad som beslutades.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som helst får komma och lyssna. Har du inte möjlighet att vara med på mötet kan du se det i efterhand på webb-TV.