Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Politisk organisation

Kontaktinformation

Säters kommun
Telefon: 0225-55 000

Besöksadress Rådhuset
Åsgränd 2

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i Säters kommun. Där finns 35 ledamöter.

Kommunstyrelsen har egna ansvarsområden. Övriga kommunala nämnder samt de kommunala bolagen fattar sina beslut självständigt, men kommunstyrelsen har uppsikt över deras verksamhet.

Kommunstyrelsen leds av en ordförande. Ordförande är också kommunalråd. Kommunalrådet är arvoderad för att jobba heltid med politik. Även andra poster kan vara arvoderade, men då på deltid. De flesta förtroendevalda jobbar med politik på sin fritid, och får timarvode för de möten de närvarar på.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close