Politisk organisation

Kontaktinformation

Säters kommun
Telefon: 0225-55 000

Besöksadress Rådhuset
Åsgränd 2


Tack för ditt meddelande.

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i Säters kommun. Där finns 35 ledamöter.

Kommunstyrelsen har egna ansvarsområden. Övriga kommunala nämnder samt de kommunala bolagen fattar sina beslut självständigt, men kommunstyrelsen har uppsikt över deras verksamhet.

Kommunstyrelsen leds av en ordförande. Ordförande är också kommunalråd. Kommunalrådet är arvoderad för att jobba heltid med politik. Även andra poster kan vara arvoderade, men då på deltid. De flesta förtroendevalda jobbar med politik på sin fritid, och får timarvode för de möten de närvarar på.