Taxa för upplåtelse på offentlig plats

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Antagen av

Kommunfullmäktige 1996-06-18, § 63, reviderad 2005-09-29, § 84

Grunder för avgifter enligt lagen (1957:259 ändring 1972:102) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser på offentlig plats inom Säters kommun.

§ 1 Har jämlikt 2 § lokala ordningsföreskrifter tillstånd lämnats att för ändamål, som nedan angives, disponera offentlig plats, äger kommunen av tillståndshavaren uppbära avgift för upplåtelsen enligt följande.