Visselblåsning

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun har en visselblåsartjänst.

Syftet med visselblåsarfunktionen

För att Säters kommun anställda och övriga intressenter ska kunna rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser finns det en så kallad visselblåsarfunktion. I och med att visselblåsarfunktionen bland annat ger möjlighet att vara anonym (inte säga sitt namn) går det att rapportera utan rädsla för att det ska få negativ konsekvenser för den som rapporterar.

Det som rapporteras ska handla om Säters kommun intressen, individers liv eller hälsa eller missförhållanden där det finns ett allmänintresse.

Vad är missförhållanden och allvarliga händelser?

Ett missförhållande kan gälla:

  • Muta/korruption (att erbjuda eller tar emot något för att påverka någons agerande) https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/korruption/
  • bedrägeri (att någon lurar någon att göra något den annars inte skulle ha gjort, och att den som lurat tjänar ekonomiskt på det). https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/bedrageri/
  • stöld (att stjäla något från Säters kommun)
  • jäv (att någon är med och beslutar om något där den personen har en nära anknytning, till exempel att någon beställer produkter eller tjänster från ett företag som en nära anhörig äger).
  • olämplig bisyssla (att någon har ett jobb eller uppdrag vid sidan av sitt vanliga jobb i Säters kommun, och det jobbet är olämpligt utifrån vad kommunen har för jobb på Säters kommun).

eller

  • annan situation där någon får privat vinning eller fördel utifrån sin anställning eller anknytning till Säters kommun.

Visselblåsarfunktionen kan även användas för att anmäla allvarliga avvikelser eller att någon som jobbar i kommunen bryter mot interna regler.

Vem kan blåsa i visslan?

  • Arbetstagare, vikarier, praktikanter, personer som söker tjänst hos kommunen, frivilligarbetare hos Säters kommun
  • Företagare som söker, står till förfogande för eller utför uppdrag åt Säters kommun
  • Personer som står till förfogande för eller har uppdrag i förvaltningslednings- eller tillsynsorgan för Säters kommun.
  • Personer som har tillhört någon av kategorierna ovan.

Vem kan anmälas?

Personer som har ledande ställning eller nyckelposition i kommunkoncernen, det vill säga kommunen och dess bolag. Det kan vara en politiker, en hög chef eller någon som hanterar stora inköp eller verksamhetskritiska funktioner.

Hur anmäler jag?

Du kan:

Vad händer med en rapport?

En utsedd, oberoende person tar emot rapporten och bekräftar att den har kommit fram, om den som har skickat rapporten vill det/om det går att göra utan att avslöja vem det är. Den oberoende personen utreder ärendet och avgör om det är ett visselblåsarfall.
Om det gäller ett brott ska Säters kommun göra en polisanmälan. I annat fall ska ärendet hanteras enligt Säter kommuns riktlinjer.
Under hela processen får den som har rapporterat veta vad som händer.

Kan det bli negativa konsekvenser för mig om jag anmäler?

Nej. Ingen hos verksamheten får hindra eller försöka hindra rapportering och ingen hos verksamheten får straffa visselblåsare/den som rapporterar genom att säga upp, permittera, sänka lönen för, ändra arbetsuppgifterna för, trakassera eller diskriminera personen på grund av en anmälan.