Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Revision

Kontaktinformation

Bengt Wester
Ordförande i kommunrevisionen
Telefon: 0225-52998

 

Mats Lundberg
KPMG
Telefon: 073-327 21 75

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Säters kommun har fem förtroendevalda revisorer. Deras uppgift är att granska kommunstyrelsen och nämnderna. De är även revisorer för kommunens bolag. Det är kommunfullmäktige som väljer revisorer. Revisorerna ska kontrollera att kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga. Det betyder att de anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå.

Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen avser ändamålsenligheten i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen.

Kommunens revisorer

Ordförande: Bengt Wester (M)
Vice ordförande: Torbjörn Gunnarsson (S)
Ledamot: Birgitta Andersson (C)
Ledamot: Lars Gabrielsson (L)
Ledamot: Dagney Hansson (KD)