Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Revision

Kontaktinformation

Dagney Hansson
Ordförande i kommunrevisionen
Telefon: 0761-410400

 

Mats Lundberg
KPMG
Telefon: 073-327 21 75

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Säters kommun har fem förtroendevalda revisorer. Deras uppgift är att granska kommunstyrelsen och nämnderna. De är även revisorer för kommunens bolag. Det är kommunfullmäktige som väljer revisorer. Revisorerna ska kontrollera att kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga. Det betyder att de anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå.

Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen avser ändamålsenligheten i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen.

Kommunens revisorer

Ordförande: Dagney Hansson (KD)
Vice ordförande: Torbjörn Gunnarsson (S)
Ledamot: Anders Johansson (C)
Ledamot: Lars Gabrielsson (L)
Ledamot: Marie Richaud (M)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close