Revision

Kontaktinformation

Dagney Hansson
Ordförande i kommunrevisionen
Telefon: 0761-410400

 

Mats Lundberg
KPMG
Telefon: 073-327 21 75


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun har fem förtroendevalda revisorer. Deras uppgift är att granska kommunstyrelsen och nämnderna. De är även revisorer för kommunens bolag. Det är kommunfullmäktige som väljer revisorer. Revisorerna ska kontrollera att kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga. Det betyder att de anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå.

Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen avser ändamålsenligheten i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen.

Kommunens revisorer

Ordförande: Dagney Hansson (KD)
Vice ordförande: Torbjörn Gunnarsson (S)
Ledamot: Anders Johansson (C)
Ledamot: Lars Gabrielsson (L)
Ledamot: Marie Richaud (M)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter