Revision

Kontaktinformation

Dagney Hansson
Ordförande i kommunrevisionen
Telefon: 0761-410400


Tack för ditt meddelande.

Här hittar du genomförda granskningar de senaste tre åren. Vill du se en granskning från tidigare år, kontakta kommunens växel på telefon 0225-55 000. Det finns sparade granskningar från 2014 och uppåt.

Säters kommun har fem förtroendevalda revisorer. Deras uppgift är att granska kommunstyrelsen och nämnderna. De är även revisorer för kommunens bolag. Det är kommunfullmäktige som väljer revisorer. Revisorerna ska kontrollera att kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga. Det betyder att de anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå.

Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen avser ändamålsenligheten i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen.

Kommunens revisorer

Ordförande: Fredrik Andrén (L)
Vice ordförande: Torbjörn Gunnarsson (S)
Ledamot: Anders Johansson (C)
Ledamot: Sofie Byatt (M)
Ledamot: Kjell Nylèn (SD)