Medborgardialog och påverkan

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Det finns olika sätt att påverka vilka beslut som tas i kommunen. Du kan skriva medborgarförslag, delta i olika öppna möten eller ha direkt kontakt med de förtroendevalda.