Medborgarskap

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Ny medborgare i Sverige

Du som under det senaste året blivit medborgare i Sverige blir särskilt inbjuden till att fira ditt medborgarskap i samband med Säters julmarknad.

I Folkbokföringsregistret framgår det att du är medborgare i Sverige. Har du behov av att bevisa ditt medborgarskap vänder du dig till Skatteverket för att få ett personbevis. De ansvarar för Folkbokföringsregistret i Sverige, och därifrån kan du få ett personbevis. Du kan beställa utdrag ur registret via deras telefontjänst, men enklast via deras E-tjänst ”beställ personbevis.

Om medborgarskapet

Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och dig som medborgare. Medborgarskapet stärker din samhörighet med Sverige och förenar svenska folket. Det är det formella medlemskapet i samhället och är en grund för demokratin i Sverige.
Medborgarskap brukar i juridisk mening definieras som det formella förhållandet mellan en individ och en stat när det gäller rättigheter och skyldigheter.

Fördelar med svenskt medborgarskap

Svenskt medborgarskap kan innebära fördelar som:

Bara svenska medborgare har en absolut rätt att bo och arbeta här i landet och bara svenska medborgare har rösträtt till riksdagsvalen.
Bara svenska medborgare kan bli invalda i riksdagen.
Bara svenska medborgare kan bli poliser eller yrkesmilitärer. Det finns även andra yrkesgrupper som bara får tillsättas med svenska medborgare.
Som svensk medborgare blir det enklare om du vill arbeta i andra EU-länder.
Utöver detta har utländska medborgare som har permanent uppehållstillstånd och är folkbokförda i Sverige i princip, samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare.

Dubbelt eller flerfaldigt medborgarskap

Sverige tillåter dubbelt medborgarskap. Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Om du blir svensk medborgare kan du behålla ditt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter det. En svensk medborgare som blir medborgare i ett annat land kan få behålla sitt svenska medborgarskap. Vissa länders lagstiftning tillåter inte dubbelt medborgarskap. Du kan läsa mer under rubriken Förlora medborgarskapet.

Du hittar mer information om dubbelt medborgarskap på regeringens webbplats.

Fördelar med dubbelt medborgarskap

Medborgarskap i mer än ett land kan innebära fördelar som:

möjlighet att arbeta i flera länder
möjlighet att få del av sociala förmåner i mer än ett land, till exempel pensioner
möjlighet att äga eller ärva fast egendom
möjlighet att resa in och bo i fler länder.

Risker och problem med dubbelt medborgarskap

Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap. Den främsta risken är att ditt svenska medborgarskap inte erkänns av det andra landet, där du också är medborgare. Det innebär till exempel att myndigheterna i det landet inte tillåter Sverige att ge dig konsulär hjälp om du skulle gripas av polisen. Det kan till och med hända att en tjänsteman från en svensk ambassad inte får träffa dig.

Du kan också få problem i tredje land, i synnerhet om du inte rest in i landet på ditt svenska pass utan i stället använt ditt andra pass. Då kan myndigheterna i landet hävda att Sverige inte har rätt att hjälpa dig.