Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Taxabestämmelser 2019-10-15.

Antagen av

Kommunfullmäktige 2021-02-25, § 6 2019-10-15 2 (6).

Reviderad t. o. m. 2020-12-16 1 (6).