Samhällsbyggnadsnämnden

Kontaktinformation

Säters kommun
Telefon: 0225-55 000

Besöksadress Rådhuset
Åsgränd 2


Tack för ditt meddelande.

Ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för

  • Fastigheter och anläggningar
  • Mark och exploatering
  • Offentliga platser
  • Park
  • Lokalvård
  • Kost
  • Vatten- och avlopp
  • Renhållning
  • Trafik
  • Kartor, namnfrågor och adresser

Sammansättning

Samhällsbyggnadsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare och består av representanter från:
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna

Det är Kommunfullmäktige i Säters kommun som utser ledamöter och ersättare i kommunens nämnder.