Samverkan

Kontaktinformation

E-arkivcentrum Dalarna

Säters kommun

Jönshyttevägen 6, Säter


Tack för ditt meddelande.

Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalens kommuner, i Dalarnas län, samverkar kring e-arkiv för att medborgare, näringsliv, forskning och förvaltning ska få enkel tillgång till offentliga digitala handlingar.

Under våren 2017 startade dalakommunerna förstudien ”Digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)”, för att hitta ett sätt att samarbeta om e-arkiv. Man kom i projektet fram till att samverka i upphandling och förvaltning av e-arkivet samt att ge Säters kommun i uppdrag att vara värdkommun. Stödfunktionen E-arkivcentrum Dalarna startade upp i december 2018 och har idag en bemanning som ger stöd genom hela e-arkiveringen.

Genom kommunsamverkan är det lättare att arbeta mer kostnadseffektivt och kommunerna får ett verktyg för att uppnå öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet och utveckling.