Samverkan

Kontaktinformation

E-arkivcentrum Dalarna

Säters kommun

Jönshyttevägen 6, Säter


Tack för ditt meddelande.

22 kommuner har en gemensam e-arkivlösning och samverkar genom avtal kring kunskap om långsiktigt bevarande. Säters kommun är värdkommun för drift och förvaltning. De kommuner som ingår i samverkan är Avesta, Bollnäs, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Hudiksvall, Leksand, Ljusdal, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Nora, Nordanstig, Orsa, Ovanåker, Rättvik, Sandviken, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen.

Under våren 2017 startade dalakommunerna förstudien ”Digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)”, för att hitta ett sätt att samarbeta om e-arkiv. Man kom i projektet fram till att samverka i upphandling och förvaltning av e-arkivet samt att ge Säters kommun i uppdrag att vara värdkommun. Stödfunktionen E-arkivcentrum Dalarna startade upp i december 2018. Under hösten 2023 utökas samverkan med ytterligare sju kommuner och verksamheten byter namn till E-arkiv Mitt. De kommuner som ansluter till samverkan är Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Nora och Sandviken.

Kommunerna samverkar kring e-arkiv för att medborgare, näringsliv, forskning och förvaltning ska få enkel tillgång till offentliga digitala handlingar. Genom kommunsamverkan är det lättare att arbeta mer kostnadseffektivt och kommunerna får ett verktyg för att uppnå öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet och utveckling.