Politiska partier

Kontaktinformation

Säters kommun
Telefon: 0225-55 000

Besöksadress Rådhuset
Åsgränd 2


Tack för ditt meddelande.

I kommunfullmäktige är åtta partier representerade den här mandatperioden