Riktlinjer hot, hat, trakasserier för förtrendevalda

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Beslutad av kommunstyrelsen 2023-09-05.