Bygga nytt, bygga om, bygga till, riva

Kontaktinformation

Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare, samhällsbyggnadssektorn

Telefon: 0225-55000 (växel/kundtjänst)

Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag kl 10.00-12.00

Besök oss: Boka gärna tid för besök genom att ringa till handläggarna under telefontiden, eller mejla till bygg@sater.se


Tack för ditt meddelande.

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga nytt, bygga om, bygga till eller riva.

När någon vill uppföra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar med mera. Huset måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bland annat hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande. Även vid rivning av byggnad måste vissa regler uppfyllas.

Samhällskraven regleras med lov- och anmälningsförfaranden.

I de flesta fall kommer en avgift att tas ut för handläggningen av ansökan/anmälan. Plan- och bygglovstaxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Om du har funderingar på något svårt ord eller svårt begrepp, hittar du förklaringar i vår ordlista.