Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Kontaktinformation

Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare, samhällsbyggnadssektorn

Telefon: 0225-55000 (växel/kundtjänst)

Telefontid: Måndag klockan 10-12 och 13-15, samt torsdag klockan 10-12

Besök oss: Boka gärna tid för besök eller digitalt möte genom att ringa till handläggarna under telefontiden, eller mejla till bygg@sater.se


Tack för ditt meddelande.

Du som ägare till vissa byggnader är skyldig att regelbundet anlita en behörig besiktningsman för att utföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Återkommande besiktningar

Ett ventilationssystem skall enligt plan- och byggförordningen (2011:338) funktionskontrolleras innan det tas i bruk för första gången eller efter ett befintligt ventilationssystem byggts om. Därefter ska det kontrolleras regelbundet vid återkommande besiktningar.

Kategori 1: 3 års intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler och liknande med FT- och FTX-ventilation.

FT = Från- och tilluft
FTX = Från- och tilluft med återvinning

Kategori 2: 6 års intervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler och liknande med F-, FX- och S-ventilation

F = Frånluft
FX = Frånluft med återvinning
S = Självdrag

Godkänd kontrollant

Kontrollen ska utföras av en certifierad funktionskontrollant. Boverket har information och länkar till sidor där du kan hitta dem.

Besiktningsprotokoll

Vid varje besiktning ska kontrollanten föra protokoll. Kontrollanten ska sedan skicka protokollet till byggnadens ägare. Kontrollanten ska även skicka protokollet till Säters kommun, Miljö- och byggenheten, Box 300, 783 27 Säter eller till kommunens e-postadress sbn@sater.se . Fastighetsägaren ska sätta upp intyget från genomförd besiktning på väl synlig plats i byggnaden.

Vid brister

Om funktionskontrollanten rapporterar anmärkning ska byggnadens ägare snarast rätta till bristerna. Kontrollanten ska skicka protokollet från ombesiktningen till Säters kommun, Miljö- och byggenheten, Box 300, 783 27 Säter eller till kommunens e-postadress sbn@sater.se.