Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Kontaktinformation

Hassan Jafari

Bygglovhandläggare, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55747

 

Alicja Burzynska Rasti

Bygglovhandläggare, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55748

 

Telefontid: Måndag-fredag kl 10.00-12.00

Besöksadress: Västra Långgatan 12, Säter

Besökstid: Drop-in måndag-fredag kl 10.00-12.00. Övrig tid bokas.


Tack för ditt meddelande.

Du som ägare till vissa byggnader är skyldig att regelbundet anlita en behörig besiktningsman för att utföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Återkommande besiktningar

Ett ventilationssystem skall enligt plan- och byggförordningen (2011:338) funktionskontrolleras innan det tas i bruk för första gången eller efter ett befintligt ventilationssystem byggts om. Därefter ska det kontrolleras regelbundet vid återkommande besiktningar.

Kategori 1: 3 års intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler och liknande med FT- och FTX-ventilation.

FT = Från- och tilluft
FTX = Från- och tilluft med återvinning

Kategori 2: 6 års intervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler och liknande med F-, FX- och S-ventilation

F = Frånluft
FX = Frånluft med återvinning
S = Självdrag

Godkänd kontrollant

Kontrollen ska utföras av en certifierad funktionskontrollant, som du hittar hos Boverket.

Besiktningsprotokoll

Vid varje besiktning ska kontrollanten föra protokoll. Detta ska sedan skickas till miljö- och byggenheten och till fastighetsägaren. Intyg från genomförd besiktning ska också sättas upp på väl synlig plats i byggnaden.

Vid brister

Om funktionskontrollanten rapporterar anmärkning ska fastighetens ägare så snart som möjligt rätta till bristerna. Protokoll från ombesiktningen ska skickas till miljö- och byggenheten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter