Byte av vattenmätare

Kontaktinformation

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.


Tack för ditt meddelande.

När du är ansluten till kommunalt vatten har du en vattenmätare i din fastighet som visar hur mycket vatten du förbrukar. Varje år skickas ett avläsningskort hem till dig där du fyller i förbrukningen och skickar in till oss på kommunen.

Vattenmätaren byts ut med jämna mellanrum av en entreprenör på uppdrag av Säters Kommun, för att vi ska vara säkra på att vattenförbrukningen registreras korrekt och därmed undvika felaktiga debiteringar. (Mätarbytet görs enligt SWEDACS föreskrifter).

När det är dags för mätarbyte i din fastighet kommer du att få en bokning via sms eller via brev med datum och tid.

Att kontrollera i god tid före bytet

  1. Stäng av ventilen före vattenmätaren
  2. Vrid på en kallvattenkran och kontrollera att det inte kommer något vatten
  3. Stäng av ventilen efter mätaren
  4. Se till att vår montör kan komma åt att byta vattenmätaren
  5. Se till att vattenmätarplatsen uppfyller våra krav, dessa finner du nedan.

Vattnet kommer att vara avstängt i cirka 15 minuter. Det är viktigt att det finns en vuxen/myndig person i huset som släpper in teknikern som ska utföra mätarbytet.

Bytet utförs kostnadsfritt men om det finns brister på installationen, tillgängligheten, eller bombesök på grund av ej ombokad tid så kommer vi att debitera ett förgävesbesök enligt gällande taxa. För att boka om tiden kontaktas entreprenören. Vilken entreprenör som utför bytet kan du se i ditt bokningsmeddelande, där finns också telefonnummer direkt till entreprenören.

Tänk på!

Du som fastighetsägare har ansvar för att se till att det finns en godkänd mätarplats i din fastighet och har skyldighet att ge kommunens personal tillgång till mätarplatsen för t.ex. avläsning eller byte. För att mätarplatsen ska vara godkänd ska vattenmätaren vara monterad i en vattenmätarkonsol. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att låta sätta upp och bekosta en konsol. Avsaknad av konsol eller vägran att montera en kan ligga till grund för ett beslut om att stänga av vattnet på den aktuella fastigheten. Mätaren ska sitta frostfritt.

Mer information och bilder på hur en vattenmätarplats bör se ut finns under Vattenmätare.