Byte av vattenmätare

Kontaktinformation

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.


Tack för ditt meddelande.

När du är ansluten till kommunalt vatten har du en vattenmätare i din fastighet som visar hur mycket vatten du förbrukar.

Läs av din vattenmätare

Varje år skickar vi ett avläsningskort hem till dig där du fyller i din vattenförbrukning. Utseendet på vattenmätare kan variera, men räkneverket på vattenmätaren består som regel av fem siffror. De fem siffrorna avser mängden vatten räknat i kubikmeter. Står det nollor framför kan du bara bortse från dessa. Det är viktigt att du läser av din mätare och skickar in din förbrukning till oss på kommunen. Då kan vi justera din faktura om du har betalat för mycket eller för lite.

Vattenmätarbyte

Vattenmätaren ska bytas ut med jämna mellanrum, minst vart tionde år. Bytet görs av en entreprenör på uppdrag av Säters kommun. När det är dags för mätarbyte i din fastighet kommer du att få en bokning via sms eller via brev med datum och tid så att du kan vara hemma och släppa in teknikern som ska utföra mätarbytet. Mätarbytet görs enligt Swedac:s föreskrifter.

Mer information om föreskrifter för vattenmätare på swedac:s webbplats swedac.se.

Vattenmätaren och bytet av denna är kostnadsfritt, men om det finns brister på installationen, mätarplatsen, tillgängligheten eller bombesök på grund av ej ombokad tid så kommer vi att debitera ett förgävesbesök enligt gällande taxa. Bombesök betyder att vi har besökt dig men du inte har varit hemma och inte bokat av tiden. För att boka om tiden kontaktar du entreprenören. Vilken entreprenör som utför bytet kan du se i ditt bokningsmeddelande, där finns också telefonnummer direkt till entreprenören.

Vattnet kommer att vara avstängt i cirka 15 minuter. Det är viktigt att det finns en vuxen eller myndig person i huset som släpper in teknikern som ska utföra mätarbytet.

Att kontrollera i god tid före bytet

  1. Stäng av ventilen före vattenmätaren.
  2. Vrid på en kallvattenkran och kontrollera att det inte kommer något vatten.
  3. Stäng av ventilen efter mätaren.
  4. Se till att vår montör kan komma åt att byta vattenmätaren.
  5. Se till att vattenmätarplatsen är godkänd och uppfyller våra krav.

Tänk på!

Du som fastighetsägare har ansvar för att se till att det finns en godkänd vattenmätarplats i din fastighet. Du har också skyldighet att ge kommunens personal tillgång till mätarplatsen för till exempel avläsning eller byte av vattenmätaren. För att mätarplatsen ska vara godkänd ska vattenmätaren vara monterad i en vattenmätarkonsol. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att låta sätta upp och bekosta en mätarkonsol. Avsaknad av konsol eller vägran att montera en kan ligga till grund för ett beslut om att stänga av vattnet på din fastighet.

Mer information om vattenmätare och hur du ser till att mätarplatsen är godkänd.