Avfall och återvinning

Kontaktinformation

VA-renhållningsenheten

Telefon: 0225-55151, 0225-55131
Telefon Återvinningscentral: 076-128 68 01

Telefontid: vardagar kl. 10-12


Tack för ditt meddelande.

Renhållningstaxa

Ny Renhållningstaxa från 2020-01-01

Föreskrifter avfallshantering med bilagor

Sophämtning

Hushållsavfall töms varannan vecka. Kärlen ställs ut senast klockan 06.00 på hämtdagen.

Borlänge Energi är vår partner som hämtar dina sopor.

Hämtningsdagar

Karta med hämtningsdagar. Zooma in på kartan för att se din hämtningsdag.

Jämn vecka, måndagar

 • Dalsbyn
 • Finnbo
 • Karlsgårdarna
 • Klacken
 • Nordåker
 • Norrtull
 • Nya Dalsbyn
 • Nya staden
 • Nämnsbo
 • Pungmakarbo
 • Uggelbo

Jämn vecka, tisdagar

 • Ansta
 • Anstahyttan
 • Arkhyttan – del av
 • Bultbo
 • Djupdalen
 • Dyviken
 • Forsbo – del av
 • Fäggeby
 • Hysta – del av
 • Innerstaden
 • Nedernora
 • Sjöhaga
 • Uppbo

Jämn vecka, onsdagar

 • Bispberg
 • Bispbergshyttan
 • Forsbo
 • Landa (söder om Dalälven)
 • Mårtensgård
 • Södersätra
 • Vålängarna
 • Ängarna

Jämn vecka, torsdagar

 • Dalkarlsbo
 • Grängshammar
 • Norbo
 • Risshyttan
 • Sandvik
 • Skenshyttan
 • Skenshyttenäs
 • Ulvshyttan
 • Västerviken

Jämn vecka, fredagar

 • Arkhyttan – del av
 • Hysta – del av
 • Landa
 • Lönnvattet, Ryggen m.fl.)
 • Lilla Klingsbo
 • Ljusterängarna
 • Lövåsen
 • Nyberget
 • Nygårdarna
 • Skedvi-Fiskarbo
 • Skedvi Moren
 • Skedvi Norra
 • Trylämnet

Ojämn vecka, måndagar

 • Burhagen
 • Gärdet
 • Havregärdet
 • Ovangårdarna

Ojämn vecka, tisdagar

 • Björänget
 • Dahlanders väg – radhusen
 • Falkgränd – radhusen
 • Gussarvshyttan
 • Hysta – del av
 • Kraftverket
 • Kyrkberget
 • Landa (norr om Dalälven)
 • Pellesgårdarna
 • Rasjön
 • Skedvi kyrkby
 • Stocksbro
 • Tomtebo
 • Västerby
 • Yttersätra
 • Österby
 • Översätra

Ojämn vecka, onsdagar

 • Bobygden
 • Bodarne
 • Bomsarvet
 • Enbacka
 • Färjeby
 • Gruvby
 • Kvarnsveden
 • Lilla Bodarna
 • Lisselhaga
 • Mysta/Mystavägen
 • Naglarby
 • Nedre Tosarby
 • Norrby
 • Pingbo
 • Slättgärdet
 • Storhaga
 • Tosarby
 • Tovholen
 • Tyskbo
 • Tåå
 • Täppgårdarna
 • Uddsarvet
 • Åkre

Ojämn vecka, torsdagar

 • Dalkarlsnäs
 • Daniels hage
 • Finnfäbodarna
 • Gessån
 • Hagalund
 • Knutsbo
 • Kullsveden
 • Lerviken
 • Mora by (förutom Postvägen)
 • Mossbysjön
 • Nisshyttan
 • Rönningen
 • Stoltens fäbodar
 • Yttre Heden
 • Åsen (förutom Falkgränd och Dahlanders väg)

Ojämn vecka, fredagar

 • Aspnäs
 • Backa
 • Bondhyttan
 • Dammsjön
 • Gläcken
 • Ingevallsbo
 • Källarbo
 • Lomtorpet
 • Långhag
 • Magnilbo
 • Rusgården
 • Silvbergs-Lövåsen
 • Solvarbo
 • Våbäck
 • Postvägen i Mora By

Sommarhämtning av hushållsavfall

Sommarhämtning av hushållsavfall sker från 1 maj till 30 september.

Så ska kärlen/tunnorna för hushållsavfall stå – villor

Den dag det är dags för hämtning ska kärlen placeras vid fastighetsgränsen.
I tätbebyggda områden där renhållningsfordonet inte kan komma fram till fastighetsgränsen räknas den yttre gemensamma fastighetsföreningens (eller liknande) gräns som fastighetsgräns. Det kan innebära att kärl ska placeras på motsatt sida av vägen.

Kärlen får inte placeras så att trafik och snöröjning på gångbana/väg/körbana hindras.
Avståndet från körbanan får vara max 1,6 meter. Det måste vara  fritt utrymme om ca 0,5 meter runt kärlet. Kärlen ska stå på gatunivå. Vintertid ska platsen där kärlet står vara fritt från snö. Hamnar kärlet i till exempel en snödriva eller i ett dike går det inte att tömma kärlet.

Så ska kärlen/tunnorna stå – flerbostadshus och verksamheter

Fastighetsägare vill ställa kärl utomhus där allmänheten ser kärlet bör samråda med
kommunens bygglovsmyndighet om vad som är bästa placering och utformning av platsen där kärlet ska stå.
För avfallsutrymmen i flerbostadshus och verksamheter samt fristående sophus gäller att alla ytor ska vara lätta att rengöra. Det bör även finnas möjlighet att rengöra kärlen vid behov. Dörrar till avfallsutrymmen ska gå att öppna även från insidan och ha fast monterad
godkänd uppställningsanordning så att den kan ställas i öppet läge vid hämtning av avfall (ej lösa kilar, krokar och dylikt).

Nyckel till avfallsutrymmet får inte passa till andra lås i fastigheten.​

Kompostering

Förutsättningarna för att få komposten godkänd är att komposten:

 • Är skadedjurssäker. Runda hål får vara max 8 mm i diameter och springor max 5 mm breda.
 • Har tillräcklig volym. Per person i hushållet kan man räkna minst 100 liter för oisolerade behållare, minst 75 liter för behållare med 3 cm isolering och minst 50 liter för behållare med 6 cm isolering.
 • Allt komposterbart hushållsavfall ska komposteras – även t.ex. kött och fisk.
 • Komposten ska skötas så att den fungerar och inte orsakar olägenhet för miljön eller människor.
 • Ansökan görs via E-tjänster/Blanketter “Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall”.

Återvinningscentralen

Återvinningscentralen är öppen och bemannad året runt.
Kontakta återvinningscentralen via telefon på: 076-128 68 01

Öppettider på återvinningscentralen i Säter.

Måndagar 8 – 16
Tisdagar 8 – 16
Onsdagar 10 – 16 sommartid 10 – 19 (sommartiden 2020 är 29 mars-25 oktober)
Torsdagar 10 – 19
Fredagar 8 – 16
Lördagar 9 – 15

Avvikande öppettider

Skärtorsdagen 9 april: Öppet kl. 10-16:30

Långfredagen 10 april till och med annandag påsk: stängt

1 maj: Stängt

Kristi himmelsfärdsdagen 21 maj: stängt

Pingstafton 30 maj: stängt

Nationaldagen 6 juni: stängt

Midsommarafton/midsommardagen 19-20 juni: stängt

Alla helgons dag 31 oktober: stängt

23 december: stängt

Julafton till och med annandag jul 24-26 december: stängt

Nyårsafton 31 december: stängt

Hitta hit

Säters återvinningscentral (tidigare kallad Sopstationen/ soptippen) hittar du utmed vägen från Säter mot Smedjebacken. Den ligger cirka 5 km från Säters centrum.

Detta kan du lämna

På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, farligt avfall, elektronik och latrin. Du kan även lämna möbler, kläder och saker som kan återvinnas och användas av någon annan.
Vill du köpa ny latrintunna så kan du göra det på återvinningscentralen.
Hjälp med hur du ska sortera och var du kan lämna dina sopor finns på dalaavfall.se och sopor.nu

På bilden nedan kan du se var du ska lämna dina olika sopor på återvinningscentralen. Packa rätt, så blir det smidigare för dig.

Bild över Återvinningscentralen.

Syntolkning: första infart leder till avlämning av ris och trädgårdsavfall.

Andra infarten leder till en plan följande avfall kan lämnas:

 • miljöfarligt avfall
 • ta till vara
 • jord, sten
 • teget
 • kylskåp/frys
 • vitvaror
 • asbest

Därefter lämnas avfall i följande ordning:

 • elektronik
 • isolering
 • glödlampor/lysrör
 • fyllnadsmaterial
 • kablar, batterier
 • wellpapp
 • går ej sortera (tidigare kallat brännbart)
 • lastpallar
 • soffor, madrasser, fönster
 • metallskrot
 • trävirke
 • behandlat trä
 • impregnerat trä
 • wellpapp
 • går ej att sortera (tidigare kallat brännbart)
 • gips
 • behandlat trä
 • däck med fälg
 • däck utan fälg

Återvinningsstationer

På återvinningsstationer kan du lämna förpackningar och tidningar. De finns på flera ställen i kommunen.
Du hittar din närmaste  återvinningsstationerna på förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter