Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Avfall och återvinning

Kontaktinformation

VA-renhållningsenheten

Telefon: 0225-55151, 0225-55131
Telefon Återvinningscentral: 076-128 68 01

Telefontid: vardagar kl. 10-12

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Återvinningsstationer

På återvinningsstationer kan du lämna förpackningar och tidningar. De finns på flera ställen i kommunen.
Du hittar din närmaste  återvinningsstationerna på förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats. 

Återvinningscentralen

Återvinningscentralen är öppen och bemannad året runt.
Kontakta återvinningscentralen via telefon på: 076-128 68 01

Öppettider på återvinningscentralen i Säter.

Måndagar 8 – 16
Tisdagar 8 – 16
Onsdagar 10 – 16 sommartid 10 – 19 (sommartiden 2018 är 25/3-28/10)
Torsdagar 10 – 19
Fredagar 8 – 16
Lördagar 9 – 15

Stängt röda dagar samt vid storhelger kan avvikande öppettider förekomma.

Valborg: Återvinningscentralen är öppen 8-16 på Valborgsmässoafton 30/4.
1 Maj är det stängt.

Säters återvinningscentral (tidigare kallad Sopstationen/ soptippen) hittar du utmed vägen från Säter mot Smedjebacken. Den ligger cirka 5 km från Säters centrum.

På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, farligt avfall, elektronik och latrin. Du kan även lämna möbler, kläder och saker som kan återvinnas och användas av någon annan.
Vill du köpa ny latrintunna så kan du göra det på återvinningscentralen.
Hjälp med hur du ska sortera och var du kan lämna dina sopor finns på dalaavfall.se och sopor.nu

Sophämtning

Hushållsavfall töms varannan vecka. Kärlen ställs ut senast klockan 06.00 på hämtdagen. Hämtning av hushållsavfall utförs av Dala Frakt och Logistik AB.

Avgiften består av en fast kostnad och en rörlig del. Den totala kostnaden per år varierar mellan 1007 kr och 2960 kr, beroende på vilken storlek på sopkärl du valt.

Hämtningsdagar 2019

Under januari 2019 så sker hämtning av hushållsavfall enligt schemat som för hämtningsdagarna 2018 nedan.

Från och med 1 februari 2019 kommer schemat att se annorlunda ut. Arbetet pågår för fullt med att slutföra det nya schemat. Så fort det är färdigställt så läggs det ut här på hemsidan. Så håll utkik på hemsidan för att se om du får en annan hämtningsdag från och med den 1 februari.

Sprid gärna denna information till andra i kommunen så att ingen missar att de kan få en ny hämtningsdag.

Tack på förhand för visad hänsyn till de förändringar detta medför!

Vi välkomnar Borlänge Energi som är vår nya sophämtare i Säters kommun från och med 1 februari. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Borlänge Energi!

Hämtningsdagar 2018

Jämn vecka, måndagar

Trakt 1: Burhagen,Gärdet,Ovangårdarna, Havregärdet, Yttre Heden, del av Kullsveden,Bondhyttan,Jutbo,Bruntbo Ingevallsbo,Gläcken,Norbo+Finnmarken, Skenshyttenäs, Sandvik, Grängshammar och Dalkarlsbo

Annandag påsk 2 april hämtas ej soporna i centrala Säter det blir först på tisdag 3 april.

Jämn vecka, tisdagar

Trakt 2: Danielshage,Dalkarlsnäs,del av Lerviken (hitom Nisshyttevägen), Maggsta, Stoltens fäbod, Rönningen (runt sjön) och omkring Kyrkan

Jämn vecka, onsdagar

Trakt 3: Mora by,Enbacka,del av Dammsjön samt del av Mossby Arkhyttan,Lövåsen,Nyberget,Ålängen, Stenverken,Fiskarbo,Klingsbo,Pingbo, Moren,Källberget,Elingsbo,Guldsmeds bo,Gammelgården,Salmakarbo,Piparbo Trollbo och del av Mossby

Jämn vecka, torsdagar

Trakt 4: Fäggeby,Ansta,Djupdalen,Nedernor. Orrsta,Dyviken,del av Arkhyttan, Spikgårdarna,Uppbo,Hysta,Bipsberg Gruvriset,Bispbergshyttan,Klackbo, Forsbo,Kolarbo,Vålängarna,Mårtensgård,Ängarna,Johannisberg,Södersätra och Landa

Jämn vecka, fredagar

Trakt 5: Dammsjön samt del av Mossby

Ojämn vecka, måndagar

Trakt 6: Nya stan, Nämnsbo,Åsen,Jöns Eriks väg, Ulvshyttan, Bråfallet,Fallet,Långsjön,Trollsjöheden,Klysnan, Skenshyttan, Flaxan och Hampnäset

Ojämn vecka, tisdagar

Trakt 7: Aspnäs, Lomtorpet, Risshyttan, Nyhyttan, Rusgården, Källarbo och Magnilbo

Ojämn vecka, onsdagar

Trakt 8: Storhaga,Lisselhaga,Naglarby,Gruvby Våbäck,Backa,Solvarbo,Långhag, Uggelbo,Dalsbyn,Nordanberg,Milsbo Åsen,Tåå,Bomsarvet,Österby,Långhag,Pellesgårdarna,Rasjön,Kittmoren, Tomtebo,Ingarvshyttan,Stocksbro, Storsveden och Västerby

Ojämn vecka, torsdagar

Trakt 9: Ljusterängarna,Kyrkbyn,Kvista, Översätra,Yttersätra,Kvarnsveden Murmästarbo,Norrby,Tyskbo,Gussarvshyttan,Björänget,Kyrkberget, Klacken,Pungmakarbo,del av Kullsveden,del av Lerviken,Gessån, Nisshyttan,Embjörs,Finnfäbodarna

Ojämn vecka, fredagar

Trakt 10: Skönviksområdet, Solberga, Björkled, Boberg, Tosarby, Holen, Hagalund o Moren

Sommarhämtning av hushållsavfall

Sommarhämtning av hushållsavfall sker från 1 Maj till cirka 15 Sept, samt en sista gång efter 15 Oktober.

Så ska kärlen/tunnorna för hushållsavfall stå – villor

Den dag det är dags för hämtning ska kärlen placeras vid fastighetsgränsen.
I tätbebyggda områden där renhållningsfordonet inte kan komma fram till fastighetsgränsen räknas den yttre gemensamma fastighetsföreningens (eller liknande) gräns som fastighetsgräns. Det kan innebära att kärl ska placeras på motsatt sida av vägen.

Kärlen får inte placeras så att trafik och snöröjning på gångbana/väg/körbana hindras.
Avståndet från körbanan får vara max 1,6 meter. Det måste vara  fritt utrymme om ca 0,5 meter runt kärlet. Kärlen ska stå på gatunivå. Vintertid ska platsen där kärlet står vara fritt från snö. Hamnar kärlet i till exempel en snödriva eller i ett dike går det inte att tömma kärlet.

Så ska kärlen/tunnorna stå – flerbostadshus och verksamheter

Fastighetsägare vill ställa kärl utomhus där allmänheten ser kärlet bör samråda med
kommunens bygglovsmyndighet om vad som är bästa placering och utformning av platsen där kärlet ska stå.
För avfallsutrymmen i flerbostadshus och verksamheter samt fristående sophus gäller att alla ytor ska vara lätta att rengöra. Det bör även finnas möjlighet att rengöra kärlen vid behov. Dörrar till avfallsutrymmen ska gå att öppna även från insidan och ha fast monterad
godkänd uppställningsanordning så att den kan ställas i öppet läge vid hämtning av avfall (ej lösa kilar, krokar och dylikt).

Nyckel till avfallsutrymmet får inte passa till andra lås i fastigheten.​

Kompostering

Förutsättningarna för att få kompostbidrag på 450 kr/år är att komposten:

  • Är skadedjurssäker. Runda hål får vara max 8 mm i diameter och springor max 5 mm breda.
  • Har tillräcklig volym. Per person i hushållet kan man räkna minst 100 liter för oisolerade behållare, minst 75 liter för behållare med 3 cm isolering och minst 50 liter för behållare med 6 cm isolering.
  • Allt komposterbart hushållsavfall ska komposteras – även t.ex. kött och fisk.
  • Komposten ska skötas så att den fungerar och inte orsakar olägenhet för miljön eller människor.
  • Ansökan görs via E-tjänster/Blanketter “Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall”.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close