Rivningslov och anmälan om rivning

Kontaktinformation

Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare, samhällsbyggnadssektorn

Telefon: 0225-55000 (växel/kundtjänst)

Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag kl 10.00-12.00

Besök oss: Boka gärna tid för besök genom att ringa till handläggarna under telefontiden, eller mejla till bygg@sater.se


Tack för ditt meddelande.

Rivningslov

Rivningslov behövs av likartade anledningar som bygglov behövs. En rivning innebär en förändring av den miljön vi ser och upplever. I många fall innebär en rivning även att kulturhistoriska värden går förlorade. Rivningslov behövs bara inom detaljplanelagda områden eller inom områden där sådant lov krävs i områdesbestämmelser.

Anmälan om rivning

I likhet med bygglovsärenden krävs i de flesta fall även att inför en rivning måste en anmälan om rivning lämnas in.

I de flesta fall kommer en avgift att tas ut för handläggningen av ansökan/anmälan. Plan- och bygglovstaxan är fastställd av kommunfullmäktige.