Förhandsbesked

Kontaktinformation

Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare, samhällsbyggnadssektorn

Telefon: 0225-55000 (växel/kundtjänst)

Telefontid: Måndag klockan 10-12 och 13-15, samt torsdag klockan 10-12

Besök oss: Boka gärna tid för besök eller digitalt möte genom att ringa till handläggarna under telefontiden, eller mejla till bygg@sater.se


Tack för ditt meddelande.

I många fall finns det inget bra underlag, till exempel planer eller riktlinjer, som talar om hur en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats.

Innan man lagt ner för mycket tid och pengar i sitt projekt kan man söka förhandsbesked hos miljö- och byggnämnden. Om man får ett positiv förhandsbesked är det bara att fortsätta sin planering, men får man ett negativt förhandsbesked får man tänka om.

Ett förhandsbesked kan man söka på mycket enkla handlingar, oftast bara en karta eller några rader. Vanligaste förhandsbeskeden gäller nybyggnad av enbostadshus på landsbygden.

Förhandsbeskedet gäller under två år men ger inte rätt att påbörja byggandet.

Förhandsbesked, alternativt bygglov, krävs för att Lantmäteriet ska göra en avstyckning.

En avgift kommer att tas ut för handläggningen av förhandsbeskedet. Plan- och bygglovstaxan är fastställd av kommunfullmäktige.