Anslutning tilll kommunens vatten och avlopp

Kontaktinformation

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.


Tack för ditt meddelande.

Beställning av permanent Vatten- och avloppsanslutning

Skicka in er anmälan för den ordinarie vatten- och avloppsanslutningen så tidigt som möjligt. Om en ny servis behöver grävas fram tar det minst 6 veckor efter att vi fått in er anmälan. När kommunen registrerat er anmälan skickar vi ut en anvisning med förbindelsepunktens läge, antalet mätare samt information om hur anslutningen ska gå till.

Om du är intresserad hör av dig till oss för ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Kontakta oss på 0225-55 000 eller sbn@sater.se

Vad som gäller för den som använder kommunalt VA

Allmänna bestämmelser för användning av Säters kommuns allmänna avloppsanläggning (förkortat ABVA) är ett regelverk som gäller alla fastighetsägare som är anslutna till Säters kommuns vattennät.

I ABVA finns bland annat regler för gränsdragningen mellan kommunen och den enskilda fastighetsägarens ansvar.

Viktigt för fastighetsägare om ansvarsfördelningen

Du som husägare ansvarar själv för alla ledningar fram till den så kallade förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är vanligtvis 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Det innebär att du står för åtgärder inom din fastighetsgräns samt fram till förbindelsepunkten. Säters kommun ansvarar för ledningar och anläggningar ute i gatan och fram till förbindelsepunkten

Vattenmätning

Installation av vattenmätare

När din fastighet har anslutits till vatten- och avloppsnätet, och mätarplats är ordnad enligt anvisning, kontaktar du oss och bestämmer vi kan installera din vattenmätare.

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter av förbrukningen.

Vi på kommunen äger vattenmätaren, men det är du som fastighetsägare som ansvarar för att underhålla installationen (allt utom själva vattenmätaren). Vi ska ha möjlighet att byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventiler måste bytas. Du står själv för kostnaden av eventuella reparationer.

Att läsa av mätaren

För dig i villa eller radhus gäller självavläsning, vilket innebär att du en gång om året får ett självavläsningskort från oss. Du skickar därefter in kortet till oss.

Mellan avläsningarna beräknar vi din mätarställning som är baserad på din föregående årsförbrukning. Om du under året har betalat mer eller mindre än du faktiskt har förbrukat, justeras det på samma faktura där den årliga avläsningen redovisas. Det är därför viktigt att du läser av din mätare och skickar in avläsningskortet till oss.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter