Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Anslutning tilll kommunens vatten och avlopp

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Beställning av permanent Vatten- och avloppsanslutning

Skicka in er anmälan för den ordinarie vatten- och avloppsanslutningen så tidigt som möjligt. Om en ny servis behöver grävas fram tar det minst 6 veckor efter att vi fått in er anmälan. När kommunen registrerat er anmälan skickar vi ut en anvisning med förbindelsepunktens läge, antalet mätare samt information om hur anslutningen ska gå till.

Använd er av blanketten Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, längst ner på sidan. Kom ihåg att bifoga ritningen för VA-anslutningens läge till ansökan.

  • Maila din beställning till: sbn@sater.se
  • Eller posta din beställning till: VA/Renhållningsenheten, Säters kommun, Box 300, 783 27 säter

Vad som gäller för den som använder kommunalt VA

Allmänna bestämmelser för användning av Säters kommuns allmänna avloppsanläggning (förkortat ABVA) är ett regelverk som gäller alla fastighetsägare som är anslutna till Säters kommuns vattennät.

I ABVA finns bland annat regler för gränsdragningen mellan kommunen och den enskilda fastighetsägarens ansvar.

Viktigt för fastighetsägare om ansvarsfördelningen

Du som husägare ansvarar själv för alla ledningar fram till den så kallade förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är vanligtvis 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Det innebär att du står för åtgärder inom din fastighetsgräns samt fram till förbindelsepunkten. Säters kommun ansvarar för ledningar och anläggningar ute i gatan och fram till förbindelsepunkten

Vattenmätning

Installation av vattenmätare

När din fastighet har anslutits till vatten- och avloppsnätet, och mätarplats är ordnad enligt anvisning, kontaktar du oss och bestämmer vi kan installera din vattenmätare.

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter av förbrukningen.

Vi på kommunen äger vattenmätaren, men det är du som fastighetsägare som ansvarar för att underhålla installationen (allt utom själva vattenmätaren). Vi ska ha möjlighet att byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventiler måste bytas. Du står själv för kostnaden av eventuella reparationer.

Att läsa av mätaren

För dig i villa eller radhus gäller självavläsning, vilket innebär att du en gång om året får ett självavläsningskort från oss. Du skickar därefter in kortet till oss.

Mellan avläsningarna beräknar vi din mätarställning som är baserad på din föregående årsförbrukning. Om du under året har betalat mer eller mindre än du faktiskt har förbrukat, justeras det på samma faktura där den årliga avläsningen redovisas. Det är därför viktigt att du läser av din mätare och skickar in avläsningskortet till oss.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close