Nybyggnadskartor och tomtkartor

Kontaktinformation

Stefan Spånberg

Karttekniker, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55147


Tack för ditt meddelande.

Vad menas med nybyggnadskarta och enkel tomtkarta?

Nybyggnadskarta är ett underlagsdokument vid bygglovsansökningar för att skapa detaljerade situationsplaner. Till skillnad från en enkel tomtkarta är en nybyggnadskarta en detaljerad beskrivning av en viss tomt eller fastighet med tydligt definierade tomtgränser. Vid framtagning av nybyggnadskarta kontrolleras alltid kartan ute i fält och detaljer som saknas mäts in. Även höjder mäts in så att en nybyggnadskarta innehåller också en terrängmodell över den aktuella tomten. En nybyggnadskarta innehåller också information om gällande byggbestämmelser som regleras via detaljplan. Den innehåller också befintliga vatten- och avloppsledningar.

En nybyggnadskarta är givetvis också en tomtkarta men med en ”enkel tomtkarta” menas en karta som tas fram ur befintligt kartmaterial. Oftast är den inte kontrollerad ute i fält och den information som en enkel tomtkarta innehåller är långt ifrån lika omfattande. En enkel tomtkarta tar vi i regel inte ut någon avgift för och den kan oftast levereras inom någon dag.

När behöver jag en nybyggnadskarta?

Vid nybyggnad av huvudbyggnad inom detaljplanerat område krävs oftast en nybyggnadskarta.

Tillbyggnader och nybyggnation utanför tätort kräver i regel inte nybyggnadskarta. Men detta kan variera beroende på plats och åtgärd och vi vissa fall kan det krävas en nybyggnadskarta även i dessa fall.

Tänk på att alltid ta kontakt med kommunens bygglovsenhet innan beställning av nybyggnadskarta görs. För många bygglovsärenden är det fullt tillräckligt med en enkel tomtkarta eller situationsplan som tas ut direkt från vår kartdatabas. En vanlig tomtkarta kräver inga extra mätningar och är avgiftsfri.

Beställning och leverans av nybyggnadskarta

Efter att kommunens byggnadsinspektörer har meddelat att en nybyggnadskarta behövs kan du beställa en karta från kommunens kart- och GIS-funktion. Använd avsedd blankett. Blanketten kan antingen skickas via brev eller inskannad blankett via epost (se blanketten för kontaktuppgifter). Den kan givetvis också lämnas in personligen till Säters kommun.

Vi avser att leverera nyframställda nybyggnadskartor inom 1 månad från beställningsdatumet. Men beroende på arbetsbörda och tid på året kan detta ta längre tid. För många äldre tomter har vi tagit fram en karta i tidigare skede och dessa kan levereras omgående efter att beställningen är gjord.

Efter beställningen meddelar vi alltid om ungefär när kartan kan tänkas vara klar. Vi rekommenderar dock att ni alltid är ute i god tid eftersom nybyggnadskartor i vissa områden kräver omfattande mätning för att framställa.

Avgiften för en nybyggnadskarta över en normalstor villatomt är 5600 kronor enligt gällande plan- och byggtaxa. För större tomter eller andra typer av byggnationer kan kostnaden variera beroende på omfattningen och kostnaden att framställa en karta.

Har ni köpt en villatomt direkt av kommunen finns det ofta med i avtalet att nybyggnadskarta ingår i tomtpriset och i sådana fall tas ingen extra avgift ut. I dessa fall gör också kommunens fastighetsenhet beställningen så snart ni har skrivit på köpeavtal och leverans sker vid tillträdandedatum.

En nybyggnadskarta levereras som standard i PDF-format. Leverans kan fås som DWG-format också (koordinatsystem SWEREF99 15 45 i plan och RH2000 i höjd). I dessa fall levererar vi kartmaterial motsvarande nybyggnadskarta men ritning/layout tas fram av beställaren.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter