Lokaler: tatuering, fotvård, undervisning, bassängbad

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Anmälan

Vid start av vissa typer av rörelser krävs att en anmälan görs till Samhällsbyggnadsförvaltningen enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Lokaler som ska anmälas är:

  • Tatuering, piercing och fotvård där allmänheten erbjuds ”hygienisk behandling”.
  • Lokaler för undervisning, t.ex. skolor och förskolor
  • Bassängbad som är öppna för allmänheten

Syftet är bland annat att samhällsbyggnadsförvaltningen ska känna till verksamheten och i förväg kunna diskutera utformningen av lokalerna och bedöma vilken påverkan verksamheten kan få för omgivningen.