Invasiva växter

Kontaktinformation

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.

 

 


Tack för ditt meddelande.

Invasiva växter hör inte hemma i komposten. Då kan frön och växtdelar spridas när du ska använda kompostjorden. Av samma anledning får du inte slänga invasiva växter bland trädgårdsavfall på återvinningscentralen. Det ska istället slängas bland brännbart avfall.

Så här gör du:

  • Små mängder invasiva växter kan du lägga i en plastpåse som du försluter väl och slänger som hushållsavfall.
  • Har du stora mängder växter, packa det i plastsäckar som du försluter väl. Släng bland brännbart på återvinningscentralen.

Odla eller sprid inte invasiva växter

Tänk på att inte odla eller sprida invasiva växter och gör åtgärder i tid innan bestånden vuxit sig stora. Har du invasiva växter som du behöver göra dig av med är det bästa sättet att förpacka dem i täta säckar och lämna till förbränning på kommunens återvinningscentral.

Mer information om invasiva arter hittar du på Naturvårdsverkets webblats.

Därför är det viktigt att bekämpa invasiva växter

Exempel på vilka invasiva växter är jättebalsamin, blomsterlupin, jätteloka och parkslide. Invasiva växter har inga naturliga fiender hos oss. Det är främmande arter som sprider sig ohämmat och tränger undan våra inhemska blommor som blåklocka, prästkrage och käringtand.

Även om de invasiva växterna kan vara vackra och locka till sig bin och andra pollinatörer är de ett stort hot mot insekter. De blommar bara en kort period och när alla andra växter är utkonkurrerade lämnas bina hungriga. Därför är invasiva växter ett av de största hoten mot biologisk mångfald och ekosystemen i Sverige.

Bekämpning av invasiva växter

Detaljerad hjälp om hur du bekämpar invasiva växter.

Rapportera invasiva växter

Hittar du invasiva växter på andras mark är det bra om du kan berätta om dina fynd för markägaren. Det är också bra att rapportera växterna till Länsstyrelsen. Genom din anmälan kan vi hjälpas åt att hindra spridningen av de invasiva växterna.

Rapportera invasiva växter på SLU Artdatabankens webbplats.

Rapporterar du invasiva växter från din telefon kan du få hjälp att hitta rätt plats via telefonens platstjänster.

Felanmäl på kommunens webbplats om du hittar invasiva växter på kommunal mark.

Du kan också ladda ner appen till din mobiltelefon och göra din felanmälan via den. Sök efter ”Felanmälan Säters kommun” i Appstore eller Google play.

Tack för att du hjälper till att göra vår gemensamma miljö en tjänst! 

Rosa och lila blommor i en dikeskant.. Foto: Mostphotos