Värmepumpar

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

För dig som vill installera jord-, berg- eller ytvattenvärme ska detta anmälas till kommunen. Viktigt att tänka på i sammanhanget är var vatten- och avloppsledningar och andra energibrunnar finns. Försök också lägga anläggningar på minst 30 m avstånd från vattentäkter och avlopp.

Fastighetsägaren ansvarar för att installation av värmepumpsanläggning sker inom tomtgräns. Vid installation utanför tomten skall ett medgivande från markägare finnas. Observera att anläggningen ska markeras på rätt ställe i e-tjänsten eller att en karta ska skickas med om ansökan skickas in via blankett. Hör av dig till miljö- och byggenheten om du behöver hjälp med underlag för denna. För handläggning av anmälan av installation av värmepump tas en avgift ut. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken är fastställd av kommunfullmäktige.