Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Värmepumpar

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Du som vill installera jord-, berg- eller ytvattenvärme ska anmäla detta till kommunen. Viktigt att tänka på i sammanhanget är var vatten- och avloppsledningar och andra energibrunnar finns. Försök också lägga anläggningar på minst 30 m avstånd från vattentäkter och avlopp.

Fastighetsägaren ansvarar för att installation av värmepumpsanläggning sker inom tomtgräns. Vid installation utanför tomten skall ett medgivande från markägare finnas. Observera att en karta ska skickas med. Hör av dig till miljö- och byggenheten om du behöver hjälp med underlag för denna. För handläggning av anmälan av installation av värmepump tas en avgift ut. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken är fastställd av kommunfullmäktige.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close