Kretsloppsplan

Kontaktinformation

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.

 

 


Tack för ditt meddelande.

I kommunen beslutas det mesta om det som rör din och alla andra medborgarnas vardag, till exempel beslut om skola, förskola, äldreomsorg och idrottshallar. Alla kommuner i Sverige ska nu ta fram en kretsloppsplan (tidigare avfallsplan) för att förebygga avfall och ha en hållbar avfallshantering.

Kretsloppsplanen har tagits fram i ett samarbete mellan alla kommuner i Dalarna och gäller för perioden 2023–2030. Planen är nu ute på remiss för allmänheten att komma med synpunkter. Den kommer sedan att beslutas av kommunfullmäktige. Senast första kvartalet 2024 kommunen ha tagit beslut om kretsloppsplanen.

Det här är en kretsloppsplan

En kretsloppsplan innehåller mål samt regionala och lokala åtgärder och ska visa vad vi behöver arbeta med för att minska avfall, hur vi ska utnyttja våra resurser och säkerställa en ren miljö. Planen består en rad åtgärder som bidrar till att ställa om mot ett hållbart samhälle.

Kretsloppsplanen innehåller tre mål som alla främjar en hållbar utveckling i samhället och bidrar till att minska avfallet och miljöbelastningen samt öka återanvändningen och återvinningen. Kretsloppsplanens viktigaste mål är att utveckla:

  • en mer hållbar konsumtion hos både hushåll och kommunala verksamheter där uppkomsten av avfall minskar med minst 25 procent
  • materialåtervinning av både restavfall och grovavfall med målet att minska mängden avfall till förbränning med 50 procent
  • hållbart byggande och hållbar hantering av byggavfall och schaktmassor.

Därför behöver vi en kretsloppsplan

Vi lever över våra tillgångar i Sverige och medelsvensken förbrukar i en nivå som gör att vi skulle behöva 4,5 jordklot för att resurserna ska räcka. Nu har vi bara ett jordklot och det är tydligt att vi måste ställa om vårt sätt att leva om vi ska ha något att lämna över till våra barn och barnbarn.

Föreställ dig ett samhälle utan avfall, där det vi slänger tas om hand och används igen och igen. För att minska avfallsmängder måste vi arbeta med att förebygga att avfall uppstår, vilket kretsloppsplanen har åtgärder för.

Kretsloppsplanen berör alla som bor eller verkar i kommunerna – det vill säga både kommunala förvaltningar, kommunala bolag, företag och kommunernas medborgare. Planen styr hur konsumtionen ska minska och hur vi ska hantera återvinning och återbruk, vilket kommer att påverka dig i din vardag.

Ta del av förslaget till kretsloppsplanen

Förslaget finns att ta del av i Rådhusets reception i Säter (Åsgränd 2) samt på biblioteket i Säter (Skolgränd 6).

Bilagor till förslaget om kretsloppsplanen

bilaga-1-underlag-till-kretsloppsplan-2023-2030

bilaga-2-handlingsplan-atgarder-till-kretsloppsplan-2023-2030

forslag-till-kretsloppsplan-saters-kommuns-version-2023

Tyck till om förslaget senast den 30 november

Alla får vara med och tycka till. Samtliga privatpersoner, föreningar och företag har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till och med torsdag 30 november 2023.

Hur tycker du att vi ska göra?

Mejla oss dina synpunkter

E-post: sbn@sater.se

Skicka dina synpunkter via brev till oss

Postadress: Säters kommun, Box 300, 783 27 Säter

OBS! Märk din e-post eller brev med ”Kretsloppsplan”.