Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Marklov

Kontaktinformation

Helena Olander

Byggnadsinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55193

 

Besnik Kelmendi

Bygglovhandläggare, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55747

 

Telefontider: Måndag-fredag kl 10.00-12.00, torsdag även kl 13.00-15.00

Besöksadress: Västra Långgatan 12, Säter

Besökstider: Drop-in måndag-fredag kl 10.00-12.00. Övrig tid bokas.

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Marklov behövs inom detaljplan och områdesbestämmelser om det man vill göra berör höjdläget på marken mer än 50 centimeter på en tomt eller på allmänna platser.

Skälen till att marklov behövs är framförallt att omgivningen kan påverkas av att höjdläget på marken förändras. I vissa fall är det uppenbart att även uppfyllnader av till exempel vallar påverkar miljön på ett sätt att vi alla påverkas i vår upplevelse av till exempel stadsbilden.

Marklov krävs också om man vill fälla träd eller plantera skog, om sådant krav finns i gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.