Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Marklov

Kontaktinformation

Besnik Kelmendi

Byggnadsinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55747

 

Alicja Burzynska Rasti

Bygglovhandläggare, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55748

 

Telefontid: Måndag-fredag kl 10.00-12.00

Besöksadress: Västra Långgatan 12, Säter

Besökstid: Drop-in måndag-fredag kl 10.00-12.00. Övrig tid bokas.

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Marklov behövs inom detaljplan och områdesbestämmelser om det man vill göra berör höjdläget på marken mer än 50 centimeter på en tomt eller på allmänna platser.

Skälen till att marklov behövs är framförallt att omgivningen kan påverkas av att höjdläget på marken förändras. I vissa fall är det uppenbart att även uppfyllnader av till exempel vallar påverkar miljön på ett sätt att vi alla påverkas i vår upplevelse av till exempel stadsbilden.

Marklov krävs också om man vill fälla träd eller plantera skog, om sådant krav finns i gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

I de flesta fall kommer en avgift att tas ut för handläggningen av ansökan/anmälan. Plan- och bygglovstaxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close