Tips för ett smidigt besök

Kontaktinformation

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.

 

 


Tack för ditt meddelande.

  • Packa bilen utifrån ordningen på containrarna och lägg det som kommer först mest tillgängligt.
  • Sortera enligt anvisningar på skyltarna. Om avfallet består av flera olika material utgår du från vad det står mest av.
  • Undvik att blanda avfallet i säckar. Du måste ändå sortera på återvinningscentralen. Det är inte tillåtet att slänga hela säckar med avfall i en container.
  • Städa efter dig om det behövs. Det finns skyfflar och sopborstar att låna.
  • Fråga gärna personalen om du inte vet hur något ska sorteras.
  • Ta gärna med handskar för att undvika skador.

Karta över återvinningscentralen